Informacja o rekrutacji na studia II stopnia (magisterskie niestacjonarne wieczorowe i niestacjonarne zaoczne)

Rejestracja kandydatów odbywa się drogą elektroniczną  w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów, na stronie www.irk.uw.edu.pl

Planujemy drugą turę rekrutacji na studia II stopnia niestacjonarne wieczorowe i niestacjonarne zaoczne.

Terminy rekrutacji dla obu trybów:
Rejestracja w systemie IRK - 1 sierpnia  - 3 września 2018 r.
 
Egzamin C1 - 5 września 2018 r. Egzamin odbędzie się w siedzibie Instytutu Anglistyki, ul. Hoża 69.
 
Ogłoszenie wyników - 7 września 2018 r. godz. 16.00 (w systemie IRK)
 
Przyjmowanie dokumentów - 10 - 20 września 2018 r.
 

Szczegółowe informacje odnośnie rekrutacji znajdziecie Państwo w zasadach rekrutacji na studia II stopnia.