Informacja o rekrutacji na studia I stopnia (licencjackie)

Rejestracja kandydatów na studia I stopnia odbywa się drogą elektroniczną  w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów, na stronie www.irk.uw.edu.pl. Rejestracja w systemie IRK trwa od 5 czerwca do 7 lipca. Ogłoszenie wyników rekrutacji na studia I stopnia na stronie IRK – 19 lipca, godz. 14.00.