Aktualności dla kandydatów na studia w Instytucie Anglistyki UW

Informacja dla studentów UKKNJA - kandydatów na studia II stopnia

Szanowni Państwo Studenci Uniwersyteckiego Kolegium Kształcenia Nauczycieli Języka Angielskiego,

W procesie rekrutacji na studia magisterskie na kierunku filologia angielska Komisja Rekrutacji IA bierze pod uwagę wynik egzaminu z języka angielskiego, poziom C1 lub wyższy zdawany przez Państwa w Kolegium. Część z Państwa  ma już zdany egzamin C1 i jeśli nastąpiło to w ciągu ostatnich 5 lat to Komisja Rekrutacyjna może Wam ten wynik uznać. W takim wypadku należy:
(1) w systemie IRK , przy egzaminie C1 zaznaczyć opcję „nie wybieram”
(UWAGA: wybranie tej opcji będzie oznaczać rezygnację z pisania egzaminu w tym roku;
zaznaczają ją więc tylko te osoby, które mają już zdany egzamin C1 i nie chcą uzyskanego
wyniku poprawić – por. niżej)
(2) złożyć do 25.06.2018 r. podanie do Komisji Rekrutacyjnej o uznanie tego wyniku. [wzór 1
poniżej] W podaniu trzeba koniecznie napisać kiedy egzamin był zdawany (rok i sesja) oraz dołączyć potwierdzenie (np. skan karty przebiegu studiów).
Jeśli ktoś z Państwa zdawał już egzamin C1 w Kolegium, ale nie jest usatysfakcjonowany jego wynikiem, może zdać ponownie egzamin C1 IA (egzamin odbywa się 19 czerwca). W tym wypadku kandydat powinien wybrać w systemie IRK opcję „wybieram” przy egzaminie C1. Ponieważ ponowne zdawanie egzaminu może oznaczać uzyskanie lepszego albo gorszego wyniku, możecie Państwo napisać do Komisji Rekrutacyjnej podanie z prośbą o uznanie lepszego wyniku w procesie rekrutacji. Takie podanie [wzór 2 poniżej] należy złożyć do 25.06.2018 r. i koniecznie napisać kiedy egzamin był zdawany (rok i sesja) oraz dołączyć potwierdzenie (np. skan karty przebiegu studiów)

 [Wzór 1 – podanie o uznanie egzaminu C1 zdawanego w ciągu ostatnich 5 lat]

Imię i nazwisko

data

PESEL

 

adres

 

email

 

telefon

 


Do: Komisja Rekrutacyjna
Instytut Anglistyki
PODANIE
Zwracam się z prośbą o uznanie w procesie rekrutacji na studia II stopnia w roku
2018/2019 mojego wyniku z egzaminu C1 zdawanego w Uniwersyteckim Kolegium Kształcenia Nauczycieli Języka Angielskiego w sesji _______________________________ [wpisać: letniej/zimowej] roku ____________________ [podać rok].
Załączam potwierdzenie w postaci _________________________ [wpisać nazwę
dokumentu, np. skanu karty egzaminacyjnej]
Z poważaniem,

____________________________

[Wzór 2 – podanie o uznanie wyższego wyniku z egzaminu C1]

Imię i nazwisko

data

PESEL

 

adres

 

email

 

telefon

 


Do: Komisja Rekrutacyjna
Instytut Anglistyki
PODANIE
Zwracam się z prośbą o uznanie w procesie rekrutacji na studia II stopnia w roku
2018/2019 wyższego wyniku z egzaminu C1. Egzamin zdawałam/em w Uniwersyteckim Kolegium Kształcenia Nauczycieli Języka Angielskiego w sesji _______________________________ [wpisać: letniej/zimowej] roku ____________________[podać rok]. Załączam potwierdzenie w
postaci_________________________ [wpisać nazwę dokumentu, np. skanu karty
egzaminacyjnej]. Do egzaminu ponownie przystąpię w procesie rekrutacji w roku 2018/2019.
Z poważaniem,
____________________________

Ważna informacja dla studentów III roku

Studentów III roku zainteresowanych rekrutacją na studia magisterskie w Instytucie Anglistyki prosimy o zapoznanie się z pismem Przewodniczącej Komisji Rekrutacyjnej IA:

pdfList do studentów III roku91.7 KB

Informacja o rekrutacji na studia II stopnia (magisterskie)

Rejestracja kandydatów odbywa się drogą elektroniczną  w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów, na stronie www.irk.uw.edu.pl. Rejestracja w systemie IRK trwa od 4 maja do 8 czerwca 2018r.

Terminy egzaminów:
Termin egzaminu z języka angielskiego na poziomie C1 - 19 czerwca 2018 r.
Egzamin odbędzie się w Auditorium Maximum, sala im. A. Mickiewicza, Kampus główny UW.

Szczegółowe informacje odnośnie rekrutacji znajdziecie Państwo w zasadach rekrutacji na studia II stopnia.

Informacja o rekrutacji na studia I stopnia (licencjackie)

Rejestracja kandydatów na studia I stopnia odbywa się drogą elektroniczną  w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów, na stronie www.irk.uw.edu.pl. Rejestracja w systemie IRK trwa od 5 czerwca do 7 lipca. Ogłoszenie wyników rekrutacji na studia I stopnia na stronie IRK – 19 lipca, godz. 14.00.