Aktualności dla kandydatów na studia w Instytucie Anglistyki UW

Informacja o rekrutacji na studia II stopnia stacjonarne

Rejestracja kandydatów odbywa się drogą elektroniczną  w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów, na stronie https://www.irk.oferta.uw.edu.pl/pl/home/PELNE2019/

Terminy rekrutacji:
Rejestracja w systemie IRK -  6 maja - 9 czerwca 2019 r.
 
Termin egzaminu C1 zostanie podany później.
 
Terminy ogłoszenia wyników i przyjmowania dokumentów zostaną podane później (w systemie IRK)
 

Szczegółowe informacje odnośnie rekrutacji znajdziecie Państwo w zasadach rekrutacji na studia II stopnia.

Informacja o rekrutacji na studia II stopnia (magisterskie niestacjonarne wieczorowe i niestacjonarne zaoczne)

Rejestracja kandydatów odbywa się drogą elektroniczną  w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów, na stronie https://www.irk.oferta.uw.edu.pl/pl/home/PELNE2019/

Terminy rekrutacji dla studiów II stopnia stacjonarnych i niestacjonarnych:
Rejestracja w systemie IRK  6 maja - 9 czerwca 2019 r.
 
Termin egzaminu C1 zostanie podany później.
 
Terminy ogłoszenia wyników i przyjmowania dokumentów zostaną ogłoszone później (w systemie IRK).
 
Szczegółowe informacje odnośnie rekrutacji znajdziecie Państwo w zasadach rekrutacji na studia II stopnia.

Informacja o rekrutacji na studia I stopnia (licencjackie stacjonarne i niestacjonarne)

Rejestracja kandydatów na studia I stopnia stacjonarne odbywa się drogą elektroniczną  w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów, na stronie https://www.irk.oferta.uw.edu.pl/pl/home/PELNE2019/. Rejestracja w systemie IRK trwa od 5 czerwca do 5 lipca 2019 r. Ogłoszenie wyników rekrutacji na studia I stopnia stacjonarne na stronie IRK – 19 lipca 2019 r.

 

Rejestracja kandydatów na studia I stopnia niestacjonarne odbywa się drogą elektroniczną w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów, na stronie https://www.irk.oferta.uw.edu.pl/pl/home/PELNE2019/. Rejestracja w systemie IRK trwa od 5 czerwca do 18 lipca 2019 r. Termin ogłoszenia wyników rekrutacji na studia I stopnia niestacjonarne zostanie podany później na stronie IRK.