Aktualności dla kandydatów na studia w Instytucie Anglistyki UW

Informacja o rekrutacji na studia II stopnia (magisterskie)

Rejestracja kandydatów odbywa się drogą elektroniczną  w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów, na stronie www.irk.uw.edu.pl. Rejestracja w systemie IRK trwa od 1 maja do 20 czerwca.

Terminy egzaminów:
Termin egzaminu z języka angielskiego na poziomie C1 - 26 czerwca 2017 r.
Egzamin odbędzie się w Auditorium Maximum, sala im. A. Mickiewicza, Kampus główny UW.

Szczegółowe informacje odnośnie rekrutacji znajdziecie Państwo w zasadach rekrutacji na studia II stopnia.

Informacja o rekrutacji na studia I stopnia (licencjackie)

Rejestracja kandydatów na studia I stopnia odbywa się drogą elektroniczną  w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów, na stronie www.irk.uw.edu.pl. Rejestracja w systemie IRK trwa od 5 czerwca do 7 lipca. Ogłoszenie wyników rekrutacji na studia I stopnia na stronie IRK – 19 lipca, godz. 14.00.