Badania w Instytucie Anglistyki Uniwersytetu Warszawskiego

Przewód doktorski mgr. Krystiana Grądza

Promotor:
dr hab. prof. UW Agata Preis-Smith
Recenzenci:

  • prof. dr hab. Tadeusz Rachwał,  Uniwersytet Humanistycznospołeczny SWPS (Recenzja)
  • dr hab. Tomasz Sikora, Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacja Narodowej (Recenzja)

Autoreferat znajduje się tutaj.