Badania w Instytucie Anglistyki Uniwersytetu Warszawskiego

Przewód doktorski mgr Barbary Pitak-Piaskowskiej

Promotor:
Prof. dr hab. Marek Gołębiowski
Recenzenci:

  • Dr hab. Dorota Babilas, Uniwersytet Warszawski (Recenzja)
  • Dr hab. Joanna Maleszyńska, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza (Recenzja)

Streszczenie pracy oraz Informacje o obronie.