Badania w Instytucie Anglistyki Uniwersytetu Warszawskiego

Przewód doktorski mgr Agnieszki Kotwasińskiej

Promotor:
dr hab. prof. UW Marek Paryż
Recenzenci:

  • Dr hab. prof UWr Zofia Kolbuszewska, Uniwersytet Wrocławski (Recenzja)
  • Dr hab. Paweł Stachura, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Poznań (Recenzja)

Informacje o obronie znajdują się tutaj.