Badania w Instytucie Anglistyki Uniwersytetu Warszawskiego

Przewód doktorski mgr Sylwii Szulc

Promotor:

dr hab. prof. UW Aniela Korzeniowska
Recenzenci:

  • Prof. dr hab. Jerzy Jarniewicz, Uniwersytet Łódzki (Recenzja)
  • Dr hab. prof. UW Anna Cetera-Włodarczyk, Uniwersytet Warszawski (Recenzja)

Streszczenie pracy oraz informacje o obronie.