Badania w Instytucie Anglistyki Uniwersytetu Warszawskiego

Doktoraty z literaturoznawstwa

Przewód doktorski mgr Barbary Pitak-Piaskowskiej

Promotor:
Prof. dr hab. Marek Gołębiowski
Recenzenci:

  • Dr hab. Dorota Babilas, Uniwersytet Warszawski (Recenzja)
  • Dr hab. Joanna Maleszyńska, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza (Recenzja)

Streszczenie pracy oraz Informacje o obronie.

Przewód doktorski mgr Agnieszki Kotwasińskiej

Promotor:
dr hab. prof. UW Marek Paryż
Recenzenci:

  • Dr hab. prof UWr Zofia Kolbuszewska, Uniwersytet Wrocławski (Recenzja)
  • Dr hab. Paweł Stachura, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Poznań (Recenzja)

Informacje o obronie znajdują się tutaj.

 

Przewód doktorski mgr Sylwii Szulc

Promotor:

dr hab. prof. UW Aniela Korzeniowska
Recenzenci:

  • Prof. dr hab. Jerzy Jarniewicz, Uniwersytet Łódzki (Recenzja)
  • Dr hab. prof. UW Anna Cetera-Włodarczyk, Uniwersytet Warszawski (Recenzja)

Streszczenie pracy oraz informacje o obronie.