Badania w Instytucie Anglistyki Uniwersytetu Warszawskiego

Doktoraty z literaturoznawstwa

Przewód doktorski mgr. Alego Şengüla

Promotor:
prof. dr hab. Barbara Kowalik

Recenzenci:

  • prof. dr hab. Bartłomiej Błaszkiewicz, Uniwersytet Warszawski (Recenzja)
  • prof. dr Hans Sauer, Ludwig-Maximilians-Universität München (Recenzja)

Autoreferat znajduje się tutaj.

Thesis summmary is available here.

 

Przewód doktorski mgr Iwony Staniszewskiej

Promotor:
dr hab. prof. UW Aniela Korzeniowska
Recenzenci:

  • dr hab. prof. UWM Ewa Kujawska-Lis,  Uniwersytet Warmińsko-Mazurski (Recenzja)
  • dr hab. Barry Keane, Uniwersytet Warszawski (Recenzja)

Autoreferat znajduje się tutaj.

Przewód doktorski mgr Elżbiety Grzyb

Promotor:
prof. dr hab. Jerzy Jarniewicz
Recenzenci:

  • prof. dr hab. Małgorzata Grzegorzewska,  Uniwersytet Warszawski (Recenzja)
  • dr hab. prof. UO Paweł Marcinkiewicz,  Uniwersytet Opolski (Recenzja)

Autoreferat znajduje się tutaj.

Przewód doktorski mgr. Krystiana Grądza

Promotor:
dr hab. prof. UW Agata Preis-Smith
Recenzenci:

  • prof. dr hab. Tadeusz Rachwał,  Uniwersytet Humanistycznospołeczny SWPS (Recenzja)
  • dr hab. Tomasz Sikora, Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacja Narodowej (Recenzja)

Przewód doktorski mgr Barbary Pitak-Piaskowskiej

Promotor:
Prof. dr hab. Marek Gołębiowski
Recenzenci:

  • Dr hab. Dorota Babilas, Uniwersytet Warszawski (Recenzja)
  • Dr hab. Joanna Maleszyńska, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza (Recenzja)

Streszczenie pracy oraz Informacje o obronie.