Badania w Instytucie Anglistyki Uniwersytetu Warszawskiego

Doktoraty z literaturoznawstwa

Przewód doktorski mgr Joanny Mąkowskiej

Promotor: 

dr hab. Julia Fiedorczuk-Glinecka

Recenzenci:

  • dr hab. Paulina Ambroży, prof. UAM, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza (Recenzja)
  • prof. dr hab. Jerzy Jarniewicz, Uniwersytet Łódzki (Recenzja)

Przewód doktorski mgr. Józefa Jaskulskiego

Promotor: 

dr hab. Marek Paryż, prof. UW

Recenzenci:

  • dr hab. Elżbieta Durys, prof. UŁ, Uniwersytet Łódzki (Recenzja)
  • dr hab. Zbigniew Mazur, UMCS (Recenzja)

Przewód doktorski mgr. Tomasza Stajszczaka

Promotor:

dr hab. prof. UW Aniela Korzeniowska
Recenzenci:

  • prof. dr hab. Łukasz Bogucki, Uniwersytet Łódzki (Recenzja)
  • dr hab. Izabela Szymańska, Uniwersytet Warszawski (Recenzja)

Przewód doktorski mgr. Alego Şengüla

Promotor:
prof. dr hab. Barbara Kowalik

Recenzenci:

  • prof. dr hab. Bartłomiej Błaszkiewicz, Uniwersytet Warszawski (Recenzja)
  • prof. dr Hans Sauer, Ludwig-Maximilians-Universität München (Recenzja)

Autoreferat znajduje się tutaj.

Thesis summmary is available here.

 

Przewód doktorski mgr Iwony Staniszewskiej

Promotor:
dr hab. prof. UW Aniela Korzeniowska
Recenzenci:

  • dr hab. prof. UWM Ewa Kujawska-Lis,  Uniwersytet Warmińsko-Mazurski (Recenzja)
  • dr hab. Barry Keane, Uniwersytet Warszawski (Recenzja)

Autoreferat znajduje się tutaj.