Badania w Instytucie Anglistyki Uniwersytetu Warszawskiego

Przewód doktorski mgr. Mateusza Sarneckiego

Promotor:
prof. dr hab. Jerzy Wełna
Recenzenci:

  • Prof. dr hab. Piotr Chruszczewski, Uniwersytet Wrocławski (Recenzja)
  • Prof. dr hab. Rafał Molencki, Uniwersytet Śląski (Recenzja)

Autoreferat znajduje się tutaj.