Badania w Instytucie Anglistyki Uniwersytetu Warszawskiego

Przewód doktorski mgr Agnieszki Dudzik

Promotor:
prof. dr hab. Hanna Komorowska-Janowska
Recenzenci:

  • prof. UAM, dr hab. Krystyna Droździał-Szelest, Uniwersytet im. A. Mickiewicza (Recenzja)
  • prof. dr hab. Anna Michońska-Stadnik, Uniwersytet Wrocławski (Recenzja)

Autoreferat znajduje się tutaj.