Badania w Instytucie Anglistyki Uniwersytetu Warszawskiego

Przewód doktorski mgr Magdaleny Walenty

Promotor:
dr hab. prof. UW Romuald Gozdawa-Gołębiowski
Recenzenci:

  • Prof. dr hab. Hanna Komorowska-Janowska, Uniwersytet Humanistycznospołeczny SWPS, Warszawa (Recenzja)
  • Prof. dr hab. Mirosław Pawlak, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa, Konin (Recenzja)

Streszczenie pracy znajduje się tutaj.