Badania w Instytucie Anglistyki Uniwersytetu Warszawskiego

Doktoraty z językoznawstwa

Przewód doktorski mgr Doroty Dąbrowskiej

Przewód doktorski mgr Doroty Dąbrowskiej

Promotor:
dr hab. prof. UW Elżbieta Górska
Recenzenci:

  • Dr hab. prof. UAM Małgorzata Fabiszak, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza (Recenzja)
  • Dr hab. prof. UG Olga Sokołowska, Uniwersytet Gdański (Recenzja)

Przewód doktorski mgr Agnieszki Krężlewicz

Promotor:
dr hab. prof. UW Romuald Gozdawa-Gołębiowski
Recenzenci:

  • Dr hab. prof UŁ Ewa Waniek-Klimczak, Uniwersytet Łódzki (Recenzja)
  • Dr hab. Jolanta Latkowska, Uniwersytet Śląski (Recenzja)

Streszczenie pracy znajduje się  tutaj.

Przewód doktorski mgr Urszuli Gutowskiej

Promotor:

dr hab. prof. UW Romuald Gozdawa-Gołębiowski

Recenzentki:

  • dr hab. prof. UO Ewa Piechurska-Kuciel (Recenzja)
  • dr hab. prof. UP Joanna Rokita-Jaśkow (Recenzja)

Autoreferat znajduje się tutaj.

Przewód doktorski mgr Beaty Nawrot-Lis

Promotor:

dr hab. prof. UW Romuald Gozdawa-Gołębiowski

Recenzentki:

  • dr hab. prof. UO Ewa Piechurska-Kuciel (Recenzja)
  • dr hab. prof. UP Joanna Rokita-Jaśkow (Recenzja)

Przewód doktorski mgr Sylwii Pielechy

Promotor:
prof. dr hab. Jerzy Wełna
Recenzenci:

  • Prof. dr hab. Piotr Chruszczewski, Uniwersytet Wrocławski (Recenzja)
  • Prof. dr hab. Rafał Molencki, Uniwersytet Śląski (Recenzja)

Autoreferat znajduje się tutaj.