Badania w Instytucie Anglistyki Uniwersytetu Warszawskiego

Doktoraty z językoznawstwa

Przewód doktorski mgr Sylwii Pielechy

Promotor:
prof. dr hab. Jerzy Wełna
Recenzenci:

  • Prof. dr hab. Piotr Chruszczewski, Uniwersytet Wrocławski (Recenzja)
  • Prof. dr hab. Rafał Molencki, Uniwersytet Śląski (Recenzja)

Autoreferat znajduje się tutaj.

Przewód doktorski mgr. Mateusza Sarneckiego

Promotor:
prof. dr hab. Jerzy Wełna
Recenzenci:

  • Prof. dr hab. Piotr Chruszczewski, Uniwersytet Wrocławski (Recenzja)
  • Prof. dr hab. Rafał Molencki, Uniwersytet Śląski (Recenzja)

Autoreferat znajduje się tutaj.

Przewód doktorski mgr Agnieszki Dudzik

Promotor:
prof. dr hab. Hanna Komorowska-Janowska
Recenzenci:

  • prof. UAM, dr hab. Krystyna Droździał-Szelest, Uniwersytet im. A. Mickiewicza (Recenzja)
  • prof. dr hab. Anna Michońska-Stadnik, Uniwersytet Wrocławski (Recenzja)

Autoreferat znajduje się tutaj.

Przewód doktorski mgr Magdaleny Walenty

Promotor:
dr hab. prof. UW Romuald Gozdawa-Gołębiowski
Recenzenci:

  • Prof. dr hab. Hanna Komorowska-Janowska, Uniwersytet Humanistycznospołeczny SWPS, Warszawa (Recenzja)
  • Prof. dr hab. Mirosław Pawlak, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa, Konin (Recenzja)

Streszczenie pracy znajduje się tutaj.