Badania nad literaturą w Instytucie Anglistyki UW

Badaniami nad literaturą zajmuje się w Instytucie Anglistyki:

Zakład Literatury Brytyjskiej

Zakład Literatury Amerykańskiej