Badania naukowe z zakresu Językoznawstwa Stosowanego

Działania naukowe Zakładu rozwijają się przede wszystkim w dwóch kierunkach: językoznawstwa stosowanego, w tym badań nad akwizycją i nauczaniem języka angielskiego, oraz translatoryki. Trzeci, nowy obszar zainteresowań niektórych pracowników Zakładu to szeroko pojęte studia szkockie.

Pracownicy Zakładu są zaangażowani w prowadzenie badań nad przyswajaniem języka u dzieci i dorosłych, zjawiskami dwujęzyczności i wielojęzyczności oraz kształceniem językowym w ramach polityki europejskiej. Współpracują z innymi ośrodkami i instytucjami w Polsce i za granicą (np. z Centrum Języków Nowożytnych w Grazu). Nasi wykładowcy zdobywają granty, biorą udział w konferencjach międzynarodowych i publikują wyniki swoich badań w formie artykułów i książek w wydawnictwach polskich i zagranicznych, (m.in. Multilingual Matters, Springer). Są autorami wielu podręczników do nauki języka angielskiego i do metodyki nauczania języka angielskiego.

Druga bardzo ważna dziedzina pracy naukowej Zakładu to translatoryka zarówno w perspektywie historycznej, jak i związanej z uwarunkowaniami i potrzeby współczesnej działalności przekładowej. Przekładoznawstwo traktowane jest w sposób interdyscyplinarny, z naciskiem na nierozłączność aspektów językowych i kulturowych w procesie tłumaczenia wszelkiego rodzaju tekstów, od literackich, przez filmowe, po techniczne, specjalistyczne i literaturę dziecięcą. Pracownicy Zakładu zajmują się teoriami tłumaczenia, zastosowaniem teorii relewancji do przekładu  oraz trudnym tematem tłumaczenia gwar, dialektów i innych niestandardowych odmian języka. Pracownicy Zakładu zajmujący się szeroko rozumianymi zagadnieniami przekładu współorganizują cykliczną konferencję międzynarodową na temat teorii relewancji (Interpreting for Relevance: Discourse and Translation).

Ostatnim tematem badań interdyscyplinarnych jest Szkocja oraz problemem szkockiej tożsamości  reprezentowany w psychologii, socjologii, etnologii czy antropologii kulturowej, ale także w językoznawstwie, literaturoznawstwie i kulturoznawstwie.


Dziedziny badań

Wiedzę językoznawczą można zastosować w sposób praktyczny w wielu dziedzinach życia. W poniższych artykułach pracownicy Zakładu przybliżają obszary swoich zainteresowań badawczych.