Badania w Instytucie Anglistyki Uniwersytetu Warszawskiego

Koła naukowe w Instytucie Anglistyki

Poza zajęciami także można się wiele nauczyć i aktywnie uczestniczyć w badaniach nad językiem, literaturą i kulturą pod okiem doświadczonych opiekunów! Wielu uczestników naszych kół naukowych publikuje wyniki swoich badań, uczestniczy w międzynarodowych konferencjach i wymienia swoje doświadczenia z ludźmi nauki na całym świecie.

W Instytucie Anglistyki działają koła naukowe i grupy zainteresowań, m.in.:

  • The Flying School of Linguistics, Applied: grupa zajmująca się językoznawstwem stosowanym;
  • Book to World: grupa przekładu literackiego;
  • Cheerful Hamlets: grupa teatralna Instytutu Anglistyki regularnie prezentuje w warszawskich teatrach przedstawienia w języku angielskim);
  • Warsaw Literary Meetings: Rising Stars: grupa zajmująca się badaniami literaturoznawczymi.

Book to World

Grupa przekładu literackiego przy Instytucie Anglistyki UW

Więcej...

Ciało i etyka

Koło naukowe Ciało i Etyka skupia się na zagadnieniach współczesnej etyki, jak również tematyka cielesności w filozofii, literaturze oraz kulturze.

Więcej...

Logotyp koła naukowego Translate IT

The Cheerful Hamlets

Teatralne koło naukowe działające przy Instytucie Anglistyki. Anglojęzyczny teatr w Warszawie.

Więcej...

American Studies Student Project

Celem American Studies Student Project jest rozwijanie zainteresowań studentów Instytutu Anglistyki związanych z kulturą, polityką i problemami społecznymi Stanów Zjednoczonych.

Więcej...