Katalogi

Dostęp przez Internet:     

Katalogi w Bibliotece Instytutu Anglistyki (z komputerów bibliotecznych):

 • Katalog Książek – zawiera wszystkie książki gromadzone przez BIA. Poszukiwaną książkę można znaleźć m.in. przez nazwisko autora, tytuł, słowo z tytułu, hasło przedmiotowe;    
 • Katalog Zawartości Czasopism – zawiera spis zawartości czasopism prenumerowanych przez BIA, wydanych po 1990 r. Poszukiwany artykuł można znaleźć m.in. przez tytuł czasopisma, jego rocznik, nazwisko autora artykułu, słowo z tytułu czasopisma;    
 • Katalog Czasopism – zawiera czasopisma gromadzone w BIA, które można wyszukać m.in. przez tytuł, słowo w tytule, ISSN, hasło autorskie;    
 • Katalog Prac Magisterskich  – zawiera prace magisterskie absolwentów Instytutu Anglistyki UW po 1990 r. Od 2010 r. dostępna jest w czytelni BIA baza pełnotekstowa prac magisterskich, uzupełniana na bieżąco. 

Oznaczenia lokalizacji przy sygnaturach:

 • czyt. – książka znajduje się w czytelni i tam jest udostępniana     
 • set  – książka znajduje się w wypożyczalni i należy do zbioru  wieloegzemplarzowego; nie trzeba podawać sygnatury, tylko autora i tytuł; dostępna bez ograniczeń   
 • set magazyn  / set Canada  – książka znajduje się w magazynie BIA ; dostępna bez ograniczeń ; należy dokonać elektronicznego zamówienia w Katalogu online bibliotek UW
 • dyd. – książka jest w księgozbiorze dydaktycznym; dostępna dla wykładowców    
 • cim. – cymelium – książka szczególnie cenna; udostępniana tylko do czytelni
 • Mediateka – materiały audiowizualne; dostępne w czytelni
 • brak oznaczenia przy sygnaturze – książka znajduje się w magazynie BIA ; dostępna bez ograniczeń ; należy dokonać elektronicznego zamówienia w Katalogu online bibliotek UW