Badania w Instytucie Anglistyki Uniwersytetu Warszawskiego

Instytut Anglistyki UW zatrudnia 60 nauczycieli akademickich, którzy prowadzą badania naukowe, a wyniki prezentują w formie publikacji i referatów wygłaszanych na konferencjach. Spośród nich 34 to samodzielni pracownicy nauki, którzy oprócz własnych badań nadzorują działalność naukową 120 doktorantów.

FOLIO - PAST ISSUES

 

issue1     No2

pdfDownload issue 1      pdfDownload issue 2  

 

F 3-4      F 5-6

pdfDownload issue 3/4    pdfDownload issue 5/6

 

F 7-8     9-10 

pdfDownload issue 7/8   pdfDownload issue 9/10

 

No.11

 pdfDownload Issue 11

 

FOLIOissue1      issue213

 pdfDownload issue 1/2009     pdfDownload issue 2/2010

 

cover 1       cover2

Issue 1 (14) 2015          Issue 2 (15) 2016

 

3 cover

Issue 3 (16) 2017