Badania w Instytucie Anglistyki Uniwersytetu Warszawskiego

Instytut Anglistyki UW zatrudnia 60 nauczycieli akademickich, którzy prowadzą badania naukowe, a wyniki prezentują w formie publikacji i referatów wygłaszanych na konferencjach. Spośród nich 34 to samodzielni pracownicy nauki, którzy oprócz własnych badań nadzorują działalność naukową 120 doktorantów.

FOLIO - CURRENT ISSUE

3 cover

                   

Thank you for the essays and poems you have submitted. Please bear with us for a few weeks while we are working on issue #4.

Issue #3 can be downloaded from PAST ISSUES.