Badania w Instytucie Anglistyki Uniwersytetu Warszawskiego

Instytut Anglistyki UW zatrudnia 60 nauczycieli akademickich, którzy prowadzą badania naukowe, a wyniki prezentują w formie publikacji i referatów wygłaszanych na konferencjach. Spośród nich 34 to samodzielni pracownicy nauki, którzy oprócz własnych badań nadzorują działalność naukową 120 doktorantów.

Lexicon-Based Phonology

Z przyjemnością informujemy, że właśnie ukazała się nowa książka dra Bartłomieja Czaplickiego Lexicon-Based Phonology. Zachęcamy do lektury.

pdfLINCOM-new_book-Lexicon_Based_Phonology.pdf263.65 KB