Badania w Instytucie Anglistyki Uniwersytetu Warszawskiego

Instytut Anglistyki UW zatrudnia 60 nauczycieli akademickich, którzy prowadzą badania naukowe, a wyniki prezentują w formie publikacji i referatów wygłaszanych na konferencjach. Spośród nich 34 to samodzielni pracownicy nauki, którzy oprócz własnych badań nadzorują działalność naukową 120 doktorantów.

Wykłady Gościnne

Instytut Anglistyki regularnie organizuje wykłady gościnne. Są to wykłady otwarte, czyli każda zainteresowana osoba może w nich uczestniczyć. Serdecznie zapraszamy!

Nadchodzące wykłady gościnne:

 • 21.04.2017 (12.00-13.30, s. 335), "Toward Methodological and Conceptual Foundations of Audiovisual Translation Studies", prof. dr hab. Łukasz Bogucki (Uniwersytet Łódzki)
 • 26.04.2017 (10.00-11.30, s. 335). "English binomials: structure and history", prof. Hans Sauer (University of Munich)
 • 27.04.2017 (11.30-13.00), s. 335  "Pragmatics and humorous communication", prof. Francisco Yus, (University of Alicante)
 • 16.05.2017 (14.00-15.30, s. 335), "The Irish Rebel and the Polish Playwright: Contance and Kazimierz Markiewicz in 1917", Patrick Quigley (Irish writer and independent scholar)
 • 19.05.2017 (10:00-11:00, s. 335), "Of Time and the City: Sherlock Holmes and the Strand Magazine, 1891-1930", Dr Jonathan Cranfield (Liverpool John Moores University)

Odwiedzili nas:

 • 06.04.2017 (13.15-14.45, s. 335), "Walter Scott: National and International Writer", prof. Jorge Bastos da Silva (University of Porto)
 • 24.03.2017 (14.00-15.30, s. 335), "Rewriting Duality in the Contemporary Scottish Novel", dr Ewa Szymańska-Sabala (University of Warsaw)
 • 18.01.2017 (14.00-15.30, sala 335) - "Novel metaphor and creative cognition: insights from electrophysiological data", Dr Karolina Rataj, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza
 • 25.11.2016 (10.00-11.00, sala 131) - "Mystery and an Unknown Fear: Gothic Interventions from Ann Radcliffe to Dickens, and Opera", Prof. Jeremy Tambling
 • 24.11.2016 (13.15 - 14.45, sala 335) - "The Literature of the Orkney Islands. George Mackay Brown and Others", dr Halszka Leleń, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski
 • 23.11.2016 - "Św. Tomasz z Akwinu – dziecię (XIII) wieku", Dr Paweł Krupa OP (Instytut Tomistyczny, Warszawa
 • 4.11.2016 - "Hamlet and the Madness of the World", Octavian Saiu
 • 3.11.2016 - Dr Jarlath Killeen, Trinity College Dublin
 • 8.06.2016 (10.00-11.30, sala 335) - "The Devil's Mark, Black Toads and Magic Storms: King James and Witchcraft" Dr hab. Paweł Rutkowski, Uniwersytet Warszawski
 • 20.05.2016 (10.00, sala 131) - "The Black Page. Laurence Sterne, Tristram Shandy, and the Visual". Professor Peter de Voogd, University of Utrecht
 • 17.05.2016 - "Music, Metricity and Memory: The Medieval Meets the Modern in the Scottish Psalter". Prof. Magda Charzyńska-Wójcik, Katolicki Uniwersytet Lubelski
 • 13.05.2016 - On the Philosophy of Giordano Bruno. Prof. Dillwyn Knox, University College London
 • 13.05.2016 - "Na tropach staropolskiej grafii: Kazania Świętokrzyskie, Psałterz floriański, Psałterz puławski", Dr Izabela Winiarska-Górska,historyk języka na Wydziale Polonistyki UW
 • 28.04.2016 (16.00 BUW, ul. Dobra 56/66, sala 316 - Aula) - "How We Make Meaning". Prof. Barbara Dancygier, University of British Columbia in Vancouver.
 • 27.04.2016 - "Viewpoint in Language". Prof. Barbara Dancygier, University of British Columbia in Vancouver.
 • 19.04.2016 - "Futhark. Mysteries and history of the runic alphabet". Dr hab. Dominika Skrzypek, Uniwersytet Adama Mickiewicza.
 • 5.04.2016 "On the Usefulness of Auteur Theory in the Study of the Western", dr Matthew Carter, Manchester Metropolitan University.
 • 9.03.2016 "What Is the Graphic Novel and Why Do We Need It?" - Marek Oziewicz, University of Minnesota.
 • 10.03.2016 "Victorian Philosophies of Furniture" - Prof. Jeremy Tambling
 • 11.03.2016 "Królowie, którzy stworzyli Anglię. Od Alfreda Wielkiego do Edgara" - Dr Aleksandra Czapelska, Biblioteka Instytutu Historii PAN
 • 17.03.2016 "The home /we only half possess": Home, Habitat, and Dwelling in Contemporary Scottish Poetry" - Dr Monika Szuba Uniwersytet Gdański
 • 4.03.2016 "Mark Twain's Brand: Turning Comic Capital into Gold" - Dr. Judith Yaross Lee, Ohio State University. 
 • 3.03.2016, “Hiram Maxim and the Industrialization of Death” - Dr Joseph W. Slade, Ohio University
 • 15.01.2016 "Saskie początki na Wyspie i na Kontynencie we wczesnośredniowiecznych przekazach narracyjnych” - profesor Jacek Banaszkiewicz, historyk-mediewista, profesor w IH PAN, kierownik Zakładu Historii Powszechnej Średniowiecznej w IH UMCS w Lublinie
 • 10.12.2015 - “The Anatomy of Two Medieval Texts: False Facts and Factual Frauds” - dr hab. Magdalena Charzyńska-Wójcik, Katedra Historii Języka Angielskiego i Translatoryki, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
 • 18.11.2015 r. - „Renesans karoliński i Anglosasi” – prof. Roman Michałowski, historyk mediewista z Zakładu Historii Studiów Średniowiecznych w Instytucie Historycznym UW
 • 16.10.2015 r. - "Creative pictorial and multimodal metaphor in print advertising and cartoons" - Profesor Charles Forceville z Universytetu Amsterdamskiego
 • 20.05.2015 r. - "Beyond National Identity - A Scottish Perspective at a Time of Change" - Martin Stepek
 • 18.05.2015 r. - "From Floral Heights to Revolutionary Road: American Suburbia in Literature and Film" - Dr. Jiří Flajšar z Uniwersytetu Palackiego w Ołomuńcu
 • 25.02.2015 r. - "The U.S. Civil Rights Movement through the Performing and Visual Arts" - Profesor Robert Bond
 • 18.09.2014 r. - "Aspects of Language Differ in their Accessibility to Consciousness" - Profesor Leonard Talmy,  State University of New York at Buffalo
 • 17.05.2014 r. - "How to Build an English Clause" - Profesor Ronald W. Langacker, University of California at San Diego

PBN

PBN (Polska Bibliografia Naukowa) jest bazą, w którą wpisujemy nasze publikacje naukowe. Informacje w niej powinny być jak najbardziej aktualne, dlatego sugeruje się aby pracownicy dodawali dane na bieżąco. Nieaktualne dane w PBNie mogą się przełożyć na niższą ocenę parametryzacyjną bądź przyznaniem jednostce/zakładowi mniejszej ilości środków naukowych niż jej w rzeczywistości jej przysługuje.

Gdyby Państwo potrzebowali pomocy z obsługą PBNu bądź wprowadzaniem do niego danych można się skontaktować z Panią Anitą Dołęgiewicz (Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. ) oraz Panem Robertem Żmijewskim (Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. ), którzy będą Państwu pomagali z obsługą PBNu. W razie zaistnienia takiej potrzeby mogą również przeprowadzić indywidualne szkolenie.

Poniżej znajdziecie Państwo informacje jak założyć konto, jakie są zasady dodawania publikacji, oraz dokładną informacje jak postępować z polem afiliacja.

Złote zasady wprowadzania publikacji do PBNu.

Poradnik: jak założyć konto na PBNie.

 Jak poprawnie ustawić afiliacje.