Rekrutacja na studia magisterskie w Instytucie Anglistyki w Warszawie

ZASADY REKRUTACJI NA STUDIA II STOPNIA

REKRUTACJA 2018/2019

 

  • Studia II stopnia stacjonarne

Studia przeznaczone są dla kandydatów posiadających dyplom licencjata lub magistra (lub równoważny) dowolnego kierunku.

Zasady kwalifikacji dla kandydatów z dyplomem uzyskanym w Polsce

Kwalifikacja na studia przebiega na podstawie pisemnego egzaminu z języka angielskiego na poziomie C1 (z egzaminu zwalnia tylko Certyfikat UW na poziomie C1 lub wyższym; w procedurze kwalifikacyjnej brane są pod uwagę wyniki Egzaminu Certyfikacyjnego UW z języka angielskiego na poziomie C1 lub wyższym zdanego w ciągu ostatnich 5 lat).

Kandydat musi uzyskać wynik na poziomie co najmniej 50% z egzaminu z języka angielskiego na poziomie C1 lub uzyskać Certyfikat UW z języka angielskiego na poziomie C1 lub wyższym. Rejestracja w systemie IRK trwa od 4.05 do 8.06.2018. Więcej informacji o rejestracji na stronie: https://irk.uw.edu.pl

Egzamin z języka angielskiego na poziomie C1 odbędzie się 19 czerwca 2018 r. o godz. 10.00 w sali im. Adama Mickiewicza w Auditorium Maximum, kampus główny UW, ul. Krakowskie Przedmieście 26/28.

 

Zasady kwalifikacji dla kandydatów z dyplomem zagranicznym, przyjmowanych na zasadach obowiązujących obywateli polskich oraz kandydatów z dyplomem zagranicznym, przyjmowanych na zasadach innych niż obywatele polscy

Obowiązują takie same zasady, jak dla kandydatów z dyplomem uzyskanym w Polsce.

  • Studia II stopnia niestacjonarne wieczorowe

Studia przeznaczone są dla kandydatów posiadających dyplom licencjata lub magistra (lub równoważny) dowolnego kierunku.

Zasady kwalifikacji dla kandydatów z dyplomem uzyskanym w Polsce oraz przyjmowanych na zasadach obowiązujących obywateli polskich

I. W przypadku kandydatów z dyplomem ukończenia:

1) studiów na kierunku filologia angielska lub

2) nauczycielskiego kolegium języków obcych (specjalność: język angielski)

przyjęcia odbywać się będą w drodze otwartego konkursu, na podstawie oceny na dyplomie licencjackim.

II. W przypadku kandydatów z dyplomem uzyskanym na innych kierunkach przyjęcia odbywać się będą w drodze otwartego konkursu, na podstawie:

1) oceny na dyplomie licencjackim oraz

2) udokumentowanej znajomości języka angielskiego na poziomie C1 lub wyższym lub wg ESOKJ.

Honorowane certyfikaty:

Certificate in Advanced English, Certificate of Proficiency in English, Business English Certificate, Certificate in English for International Business and Trade, Test of English as a Foreign Language; certyfikaty wydawane przez następujące instytucje: Educational Testing Service (ETS), European Consortium for the Certificate of Attainment in Modern Languages (ECL), City & Guilds Pitman Qualifications, Pitman Qualifications Institute, Edexcel, Pearson Language Tests, Pearson Language Assessments, Education Development International (EDI), London Chamber of Commerce and Industry Examinations Board, University of Cambridge ESOL Examinations, British Council, IDP IELTS Australia, Uniwersytet Warszawski – Rada Koordynacyjna ds. Certyfikacji Biegłości Językowej UW, Instytut Anglistyki UW; zaświadczenia o zdanym egzaminie resortowym w Ministerstwie Spraw Zagranicznych, Ministerstwie Obrony Narodowej, Ministerstwie Gospodarki; oraz równorzędne.

W przypadku braku certyfikatu kandydaci zdają egzamin z języka angielskiego na poziomie C1 w Instytucie Anglistyki.

Egzamin z języka angielskiego na poziomie C1 odbędzie się 19 czerwca 2018 r. o godz. 10.00 w sali im. Adama Mickiewicza w Auditorium Maximum, kampus główny UW, ul. Krakowskie Przedmieście 26/28. Rejestracja w systemie IRK trwa od 4.05 do 8.06.2018. Więcej informacji o rejestracji na stronie: https://irk.uw.edu.pl

Zasady kwalifikacji dla kandydatów przyjmowanych na innych zasadach niż obywatele polscy

Obowiązują takie same zasady, jak dla kandydatów z dyplomem uzyskanym w Polsce oraz przyjmowanych na zasadach obowiązujących obywateli polskich

  • Studia II stopnia niestacjonarne zaoczne

Studia przeznaczone są dla kandydatów posiadających dyplom licencjata lub magistra (lub równoważny) dowolnego kierunku.

Zasady kwalifikacji dla kandydatów z dyplomem uzyskanym w Polsce oraz przyjmowanych na zasadach obowiązujących obywateli polskich

I. W przypadku kandydatów z dyplomem ukończenia:

1) studiów na kierunku filologia angielska lub

2) nauczycielskiego kolegium języków obcych (specjalność: język angielski)

przyjęcia odbywać się będą w drodze otwartego konkursu, na podstawie oceny na dyplomie licencjackim.

II. W przypadku kandydatów z dyplomem uzyskanym na innych kierunkach przyjęcia odbywać się będą w drodze otwartego konkursu, na podstawie:

1) oceny na dyplomie licencjackim oraz

2) udokumentowanej znajomości języka angielskiego na poziomie C1 lub wyższym lub wg ESOKJ.

Honorowane certyfikaty:

Certificate in Advanced English, Certificate of Proficiency in English, Business English Certificate, Certificate in English for International Business and Trade, Test of English as a Foreign Language; certyfikaty wydawane przez następujące instytucje: Educational Testing Service (ETS), European Consortium for the Certificate of Attainment in Modern Languages (ECL), City & Guilds Pitman Qualifications, Pitman Qualifications Institute, Edexcel, Pearson Language Tests, Pearson Language Assessments, Education Development International (EDI), London Chamber of Commerce and Industry Examinations Board, University of Cambridge ESOL Examinations, British Council, IDP IELTS Australia, Uniwersytet Warszawski – Rada Koordynacyjna ds. Certyfikacji Biegłości Językowej UW, Instytut Anglistyki UW; zaświadczenia o zdanym egzaminie resortowym w Ministerstwie Spraw Zagranicznych, Ministerstwie Obrony Narodowej, Ministerstwie Gospodarki; oraz równorzędne.

W przypadku braku certyfikatu kandydaci zdają egzamin z języka angielskiego na poziomie C1 w Instytucie Anglistyki.

Egzamin z języka angielskiego na poziomie C1 odbędzie się 19 czerwca 2018 r. o godz. 10.00 w sali im. Adama Mickiewicza w Auditorium Maximum, kampus główny UW, ul. Krakowskie Przedmieście 26/28. Rejestracja w systemie IRK trwa od 4.05 do 8.06.2018. Więcej informacji o rejestracji na stronie: https://irk.uw.edu.pl

Zasady kwalifikacji dla kandydatów przyjmowanych na innych zasadach niż obywatele polscy

Obowiązują takie same zasady, jak dla kandydatów z dyplomem uzyskanym w Polsce oraz przyjmowanych na zasadach obowiązujących obywateli polskich